VARFÖR MATERIALSMART

Att vara materialsmart handlar om att göra ett medvetet val av det mest optimala råmaterialet till sin produkt, med hänsyn till klimat, funktion och kostnad. Välj ett hållbart alternativ som ger dig en CO2-besparing.

Bli materialsmart och öka din CO2-besparing

CO2-besparing

2015 enades FN om ett nytt klimatavtal, Parisavtalet. För att uppfylla det måste var och en av oss bidra med en CO2-besparing och sänka våra klimatavtryck med mer än tio procent per år. Därför behöver vi alla; företagare, producenter och konsumenter se över våra materialval. Här, på materialsmart.se, hjälper vi dig att bli materialsmart och medveten om hur du kan bidra till ett minskat utsläpp av koldioxid, CO2.

När en produkt ligger på butikshyllan härstammar mellan 60 och 80 procent av dess klimatavtryck från materialet den är tillverkad av. Därför har tillverkaren ett ansvar för att göra rätt materialval till rätt produkt, sett till funktion, vikt och klimatavtryck, men även ett ansvar att välja rätt förpackning till produkten. I många fall minskar klimatavtrycket markant när tillverkaren väljer ett plastmaterial istället för exempelvis metall, trä eller papper.

Det går också att göra en betydande CO2-besparing genom att byta från ny plastråvara till ett återvunnet material eller genom att ersätta ett plastmaterial med en annan optimerad ny plastråvara. Det finns ett brett utbud av alternativa material för såväl produkt som förpackning.

“- Som konsumenter måste vi aktivt välja det bästa alternativet, och som företagare eller producent måste vi ge konsumenterna den möjligheten. Det gör vi genom att ta ansvar för att produkten och dess förpackning har en så liten klimatpåverkan som möjligt när den framställs. Rätt material till rätt produkt.”

– Henrik Palokangas, hållbarhetsspecialist för polymera material hos Polykemi i Ystad.

int(2454)
CO2-besparing
int(2462)
CO2-besparing

Vi kan hjälpa ditt företag att göra det optimala materialvalet, sett till nutidens krav på hållbarhet och klimatavtryck. Det är även en möjlighet att spara både tid och vikt.

CO2-besparing

Vetenskaplig studie som grund

Polykemi Group som bland annat inkluderar företagen Polykemi, Scanfill och Rondo Plast, har i årtionden producerat klimatoptimerade plastmaterial till allt från bilar och diskmaskiner till tränings- och trädgårdsredskap, samt förpackningar och emballage.

2020 startade vi arbetet med en vetenskaplig studie över vilket klimatavtryck våra material lämnar. Det är en ständigt pågående process som berör samtliga företag inom Polykemi Group. Studien har visat att materialvalet har en betydande roll i kampen för klimatet. Arbetet med studien har resulterat i ett beräkningsverktyg som ger våra experter möjlighet att räkna ut vilket CO2-avtryck alla våra material har när de lämnar våra produktionsanläggningar i Ystad och Kunshan i Kina.

Detta ger våra kunder korrekta och nödvändiga förutsättningar för att kunna räkna ut sin egen miljöpåverkan på producerad detalj, vilket leder till att de snabbare kan nå sina miljömål.

Studien genomfördes tillsammans en extern part för att få analysen objektiv enligt gällande standarder. Metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) användes för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.

När våra nya fabriker är klara i Chongqing, Kina och i Charlotte NC, USA, planerar vi att genomföra samma arbete där.

Med vår långa erfarenhet inom Polykemi Group av både nyvarubaserade och återvunna material, har vi nu verktygen att simulera effekten av materialvalet.
Tack vare våra gedigna kunskaper kan vi skapa material som är optimerade för klimat, egenskaper och kostnader. Det är tre parametrar som går hand i hand när de används på rätt sätt.
CO2-besparing

Simulera ditt materialval

I kalkylatorn kan du simulera olika materialval och jämföra vilken påverkan de har på miljön. Vi tar gärna fram exakta siffror på våra materials miljöpåverkan för just ditt projekt. Det är bara att kontakta oss så hjälper vi er!

Till kalkylatorn
minska klimatavtrycket

Varje materialval påverkar klimatet

Varje produkt som tillverkas har en påverkan på vårt klimat. Det betyder att varje materialval du gör har en klimatpåverkan. Det finns stora möjligheter att förbättra kunskapen kring det, agera materialsmart, minska klimatavtrycket och samtidigt spara pengar.

Några materialsmarta val att tänka på:

  • När en aluminiumprofil ersätts med extruderad ABS sänks koldioxidavtrycket med över 80%.
  • För en skål i PP är klimatavtrycket tio gånger mindre än för motsvarande produkt i rostfritt stål.
  • En detalj som ändå ska lackeras kan med fördel göras av en optimerad återvunnen kvalitet. Exempelvis kan en exteriör fordonsdetalj i PC/ABS öka CO2-besparingen med upp till 4 kg för varje kilo material som används.
  • Förpackningar är en viktig del i kampen mot matsvinnet. En gurka som förpackas med 1,5 gram plast ökar hållbarheten med elva dagar, jämfört med en gurka som inte plastas in.

Våra experter har hjälpt många företag inom olika segment att en betydande CO2-besparing genom att optimera deras val av råmaterial.

Till våra projekt