Fakta och frågor

Vårt klimat är framtiden, för oss, våra barn och kommande generationer. Därför är det viktigt att vi gör smarta val. Att vi väljer rätt material på rätt plats. Vi hjälper dig bland annat med att hitta ett klimatsmart alternativ till plast.

Här har vi samlat några av de frågor som våra experter ställs inför varje dag. Det är frågor som:

  • Finns det klimatsmarta alternativ till plast?
  • Hur kan mitt företag sänka vår produktrelaterade miljöpåverkan?
  • Är återvunnet material alltid det bästa alternativet?
  • Vilket förpackningsmaterial är mest klimatsmart?

Hittar du inte svaret på den fråga du undrar över, kontakta våra experter så hjälper de dig gärna.

Våra experter kan även hjälpa ditt företag att nå era miljömål genom att ta fram det CO2-avtryck som era produkter lämnar med våra material.

klimatsmarta alternativ till plast

Varför materialsmart?

Diskussionen kring företags klimatavtryck handlar idag väldigt mycket om energi och bränsle, men vi måste ta med det avtryck som produkten gör på vår miljö redan när den tillverkas. Valet av material spelar en mycket stor roll. 

För oss är det en självklarhet att rätt material ska vara på rätt plats. När vi pratar om rätt material handlar det om vilket material som är bäst för ändamålet, har en lång hållbarhet och ger ett så litet avtryck på vårt klimat som möjligt. I de flesta fall är det också ett kostnadseffektivt alternativ som hjälper företag att nå sina miljömål. Kort sagt är det bra för dig, för dina kunder och för vårt klimat. Med andra ord, ett materialsmart val.

Vilka val kan mitt företag göra för att sänka vår produkts miljöpåverkan vid tillverkningen?

Det handlar om att välja rätt material till rätt produkt. Vi arbetar med kundanpassade material och genom att anpassa materialets egenskaper mot produktens faktiska kravprofil kan vi ta fram ett lämpligt alternativ som är kostnadseffektivt, hållbart och bättre för klimatet.

Hur ska jag tänka när jag ska välja material?

Börja med att ställa en fråga till dig själv: Anpassar du materialet efter konstruktionen eller konstruktionen efter materialet? Ju tidigare du bestämmer vilka egenskaper som är viktiga för just din produkt, ju enklare är det att tillsammans med oss hitta den optimala lösningen.

klimatsmarta alternativ till plast

Finns det klimatsmarta alternativ till plast?

Givetvis finns det klimatsmarta alternativ till plast, men det är inte säkert att du behöver byta från plast till ett annat material för att det ska vara ett mer klimatsmart alternativ. I ett längre perspektiv kan det vara sämre att byta ut plasten till ett annat material. Istället finns det stora miljöbesparingar att göra genom att byta från en sorts plast till en annan, som håller samma höga kvalitet och har samma egenskaper men har en lägre klimatpåverkan. 

Kan plast ersätta material som metall, trä, fiber och papper?

Absolut. Plast kan ersätta alla de ovan nämnda materialen och fylla samma funktion. Sett till den klimatpåverkan som produkten har från det att den tillverkas, är plast ett betydligt mer klimatsmart alternativ än många andra material.

Vi har alltid valt aluminium eftersom det håller länge. Är det rätt val?

Inte alltid. Om vi ersätter en aluminiumprofil med extruderad ABS så sänks koldioxidavtrycket med över 80 %. För att kompensera för styvhet med hjälp av tjockare gods, går det att använda upp till fem gånger mer material utan att öka klimatpåverkan. Beroende på produkten finns det stora möjligheter att använda mindre material än så, vilket då innebär en klimatbesparing. Med extruderad ABS slipper man potentiellt även lackering, vilket innebär besparing av både tid och kostnader.

Vilket förpackningsmaterial är mest klimatsmart?

Att välja rätt material till sin förpackning är inte helt lätt. Man måste tänka på flera olika aspekter, exempelvis utseende, matsvinn, funktionalitet, förslutning, återvinning och klimatpåverkan. Därför finns det inget universellt svar på frågan, men en sak som är säker är att förpackningens första och viktigaste uppgift är att skydda sitt innehåll.

I de allra flesta fall har innehållet mycket större påverkan på klimatet än vad själva förpackningen har, förpackningen sparar mer på klimatet än vad den själv orsakar. Välj därför ett förpackningsmaterial som skyddar innehållet på ett bra sätt, därefter kan man fundera på de andra egenskaperna som såklart också är viktiga.

Hur kan jag ta reda på vilket CO2-avtryck som våra produkter lämnar?

Om du kontaktar oss så kan vi med vårt beräkningsverktyg ge dig information om vilket CO2-avtryck som lämnas av materialvalen för era produkter.

Vi använder oss av metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter. Genom att bedöma en produkt med LCA skapas ett omfattande och vetenskapligt underlag vilket kan användas inom flera områden.

klimatsmarta alternativ till plast

Kan jag välja återvunnet?

Definitivt! Vi hjälper dig gärna att ta fram de bästa alternativen. Polykemi Group har under mer än 50 år arbetat med både kundanpassad ny plastråvara och högkvalitativ återvunnen plastråvara. Vi är experter på både och. Exempelvis har vi hjälpt en kund inom tunga fordon att spara över 300 ton CO2 om året genom att klimatoptimera materialet utan att varken kompromissa med kvalitet eller egenskaper. Det motsvarar utsläppet från närmare 200 personbilar per år. Mer information om projektet här →

Måste jag välja återvunnet material för att vara materialsmart?

Nej det måste du inte. Du kan även göra en vinst, både ekonomiskt och för vår miljö, genom att välja en nyvara som är bättre anpassad till din produkt. Du kan också kombinera nyvara med återvunnen råvara för ett optimalt resultat, baserat på vad just din produkt behöver. Prata med våra experter så hjälper de dig att göra rätt val.

Ska jag enbart använda mig av biobaserade material?

Nej, biobaserade material behöver inte nödvändigtvis vara bättre, vare sig för klimat eller miljö, jämfört med rätt fossilt material.

Vad står E:et i CO2-e för?

CO2-e står för koldioxidekvivalenter, det är ett mått på utsläpp av växthusgaser och tar hänsyn till att olika gaser bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen på olika sätt.

klimatsmarta alternativ till plast

Vad gör kalkylatorn?

I kalkylatorn kan ni själva se vilken effekt era olika materialval har på klimatavtrycket. Där kan ni jämföra mellan olika sorters material och se hur klimatbelastningen minskar när du byter material för att hitta ett klimatsmart alternativ till plast.

Vill ni se exakta siffror för ert specifika projekt? Våra experter kan analysera just era materialval med vårt detaljerade beräkningsverktyg och tillsammans med er göra era produkter mer materialsmarta.

Till kalkylatorn

Hur kan jag få hjälp?

Du är väldigt välkommen att höra av dig till oss. Våra experter hjälper dig gärna att hitta rätt material till rätt produkt. Det är vad vi kallar för materialsmart!

Kontakta oss
int(1129)
int(2562)
Isak Andersson, technical support