materialsmart

Vill ni minska ert klimatavtryck?

Låt oss titta på era val av råmaterial.

Bli materialsmart.

Komponenter
Förpackningar

RÄKNA MED OSS – KOMPONENTER

Visste du att råmaterialet står för mellan 60-80% av komponentens totala koldioxidavtryck innan den når slutanvändaren? I kalkylatorn nedan kan du själv enkelt simulera hur klimatbelastningen minskar när du byter till ett mer klimatsmart polymert material. Resultaten är baserade på Polykemi Groups produktionsanläggningar i Ystad.

PIR = Post Industrial Recycled, HBK = Högglans PP.

RÄKNA MED OSS – FÖRPACKNINGAR

Visste du att råmaterialet står för mellan 60-80% av förpackningens totala koldioxidavtryck innan den når slutanvändaren? I kalkylatorn nedan kan du själv enkelt simulera hur klimatbelastningen minskar när du byter till ett mer klimatsmart material. Resultaten är baserade på Scanfills produktionsanläggningar i Ystad.

PIR = Post Industrial Recycled, PCR = Post-Consumer Recycled.

Materialsmart Computer

Kontakta oss så visar vi gärna hur vi räknat och hur vi tillsammans kan göra era produkter mer materialsmarta med hjälp av vårt detaljerade beräkningsverktyg.

Kontakta oss

Henrik hjälpte en kund att både
minska sitt CO2-avtryck och spara kostnader.

Henrik Palokangas, Hållbarhetsspecialist för polymera material.

Läs mer om projektet

Aleksander hjälpte en kund att minska sitt årliga utsläpp
motsvarande vad 200 personbilar släpper ut om året.

Aleksander Kurszewski, Säljare.

Läs mer om projektet

Fredrik sparade 230 ton CO2-e om året åt
en av världens mest välkända biltillverkare.

Fredrik Holst, Produktchef Rondo Plast.

Läs mer om projektet

Rätt material på rätt plats sänker kostnad och CO2-e

Du kan spara på både klimat och resurser genom att göra ett materialsmart val. Hur?

Genom att vara noga med dina materialval finns det stora möjligheter att både sänka ditt företags klimatavtryck, men också spara tid och kostnader.

Med hjälp av en vetenskaplig studie har vi tagit fram ett beräkningsverktyg som våra experter använder för att analysera ditt företags materialval och kan tillsammans med er räkna ut hur ni kan göra era produkter mer materialsmarta.

I kalkylatorn ovan kan du själv simulera denna uträkning och på ett enkelt sätt se klimateffekten av era materialval.

Hur materialsmart är du?

Vad vet du om att vara materialsmart?
Testa din kunskap här!

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Verkar det komplicerat?
Kontakta oss så hjälper vi er.
Ni kan räkna med oss!

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 1 av 6

Har all plast samma klimatpåverkan?

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 1 av 6

Har all plast samma klimatpåverkan?

Svar: Nej!

Plast är en bred materialgrupp där grundkemin i materialen skiljer sig väldigt mycket åt. Dock delar alla plastmaterial egenskapen att ha en relativt låg densitet vilket har en positiv påverkan på klimatavtrycket.

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 2 av 6

Vilken stekspade är mest materialsmart, den i rostfritt eller den i plast?

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 2 av 6

Vilken stekspade är mest materialsmart, den i rostfritt eller den i plast?

Svar: Plast!

En stekspade i värmetålig plast förstärkt med glasfiber har en klimatpåverkan som bara är hälften av den i rostfritt stål.

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 3 av 6

Vilket material har lägst klimatavtryck per kilo räknat, Zink eller Polyamid?

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 3 av 6

Vilket material har lägst klimatavtryck per kilo räknat, Zink eller Polyamid?

Svar: Zink!

Men den lägre densiteten på Polyamid gör att om man jämför
lika stora detaljer i de två materialen så har Polyamid ett klimatavtryck
som är minst 60% lägre.

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 4 av 6

Är ett återvunnet material alltid bättre än ett material baserat på ny råvara?

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 4 av 6

Är ett återvunnet material alltid bättre än ett material baserat på ny råvara?

Svar: Nej!

Att använda rätt materialtyp kan ha ett lägre
klimatavtryck än fel återvunnet.

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 5 av 6

Har återvunna plaster lägre kvalitet än plaster från ny råvara?

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 5 av 6

Har återvunna plaster lägre kvalitet än plaster från ny råvara?

Svar: Nej!

Det behöver de inte ha. Olika polymerer har olika
egenskaper och genom att välja källor noggrant, går det att
matcha egenskaperna mot de ny plast har.

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 6 av 6

Kan man återvinna svart plast?

QUIZ

Hur materialsmart är du?

Fråga 6 av 6

Kan man återvinna svart plast?

Svar: Ja!

Ja det kan man. Svart plast går att återvinna precis lika bra
som annan plast. Däremot kan det vara svårt att automatiskt sortera
svarta förpackningar beroende på hur man färgar plasten svart.

Visste du att

60-80%

av en produkts totala koldioxidavtryck kommer från råmaterialet,
innan den ens når slutanvändaren.

Läs mer

Visste du att

28%

av alla plastförpackningar återvanns till nya produkter under 2020.
Den svenska regeringens mål är 50 %.

Läs mer

Visste du att

1,5 grad

är målet för den globala uppvärmningen vi måste nå enligt Parisavtalet.
För att klara de tuffa målen behöver både producenter och konsumenter hjälpas åt.

Läs mer

Visste du att

3 grader

är den globala temperaturhöjningen vi rör oss mot, med oåterkalleliga effekter till följd.
Vi måste begränsa utsläppen för vår framtid.

Läs mer
materialsmart

Materialsmart

För oss innebär ordet materialsmart att välja det materialet som är bäst för ändamålet, har en lång hållbarhet, är kostnadseffektivt och ger ett så litet avtryck på vårt klimat som möjligt. 

En fråga att fundera över är om ni anpassar materialet efter konstruktionen eller konstruktionen efter materialet? Idag finns det stora möjligheter att göra smarta val.

Plast kan i många fall ersätta metall, trä, fiber eller papper och samtidigt göra stora besparingar sett till både klimat, kostnad och funktion. 

Det finns även möjligheten att välja mellan en ny plastråvara, ett återvunnet material eller en kombination av dem båda, beroende på vad kravprofilen är, och göra stora klimatmässiga vinster.

Att snabbare nå sina miljömål

Vi använder oss av metoden Life Cycle Assessment (LCA ISO 14040) för att utvärdera miljöaspekter för befintliga eller planerade produkter.

Detta ger våra kunder korrekta och nödvändiga förutsättningar för att kunna räkna ut sin egen miljöpåverkan på producerad detalj och därmed öka sina CO2-besparingar vilket leder till att de snabbare kan nå sina miljömål.

Vi hjälper ditt företag att göra det optimala materialvalet, sett till nutidens krav på hållbarhet och klimatavtryck.

Det är kort sagt bra för dig, dina kunder och vårt klimat. Med andra ord är det ett materialsmart val.

Läs mer om materialsmart